Weather for the Following Location: karte von Kanton Sarajevo

Federalni zavod za agropedologiju

Služba za finansijsko računovodstvene poslove

O Službi

U Službi za finansijsko-računovodstvene poslove vrši se izrada prijedloga zahtjeva koji služe za izradu budžeta Federacije BiH odnosno finansijskog plana Zavoda, izrada mjesečnih, periodičnih i godišnjih planova; prati doznake sredstva iz budžeta i realizaciju troškova i blagovremeno korištenje raspoloživih finansijskih sredstava radi izmirenja nastalih obaveza; dostavlja zahtjeve trezoru za plaćanje i knjiženje; vrši usklađivanje pomoćne knjige sa glavnom knjigom trezora; sastavlja i podnosi računovodstvene iskaze u skladu sa propisima; priprema, sastavlja i podnosi godišnji, polugodišnji i periodični obračun; uredno i ažurno vođenje knjigovodstvenih poslova; obavlja svakodnevnu finansijsku operativu i podnosi odgovarajući izvještaje; obračun plaća, naknada i troškova zaposlenih; učestvuje u pripremi plana nabavki; vodi blagajničke poslove i druge finansijsko-računovodstvene poslove iz djelokruga Zavoda.