Weather for the Following Location: karte von Kanton Sarajevo

Federalni zavod za agropedologiju

Rukovodeći državni službenici

Dženan Vukotić

Direktor Federalnog zavoda za agropedologiju

Marina Mitrović

Pomoćnik direktora za labaratorijska istraživanja

Amra Đurđević

Načelnik službe za opće i pravne poslove

Adnan Išerić

Načelnik službe za finansijsko-računovodstvene poslove