Weather for the Following Location: karte von Kanton Sarajevo

Priopćenje Zavoda za zemljište Hercegovačko-neretvanske županije

Na području Hercegovačko-neretvanske županije zaposlenici Federalnog Zavoda za agropedologiju iz Sarajeva planirali su u razdoblju od 20.5.- 1.7. 2022.godine  poduzimati terenske radnje na prikupljanju uzoraka tla/zemljišta i bonitiranju u sklopu realizacije projekta  izrade novelirane Karte upotrebne vrijednosti zemljišta za Hercegovačko-neretvansku županiju/kanton.

Navedene aktivnosti  već su započete na području općine Konjic, a zatim slijede  i ostale općine  u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu.

Mole se  vlasnici  zemljišta i  ostale zainteresirane osobe da pokažu maksimalno razumijevanje  za  ovaj projekt, te dopuste  ulazak  na svoj posjed u svrhu uzimanja i bonitiranja   uzoraka  tla.

Zaposlenici Federalnog Zavoda za agropedologiju će nastojati da uzorkovanje urade  bez  nanošenja bilo kakvog vida oštećenja imovine i unaprijed  zahvaljuju na razumijevanju.

Zadnje objave

Facebook stranica