Weather for the Following Location: karte von Kanton Sarajevo

Novosti

1. međunarodna znanstvena konferencija„Izazovi poljoprivrede u uvjetima klimatskih promjena“ održana je od 19. do 22. septembra 2023. godine u prostorijama Fakulteta agrobiotehničkih …

Plan komunikacije Federalnog zavoda za agropedologiju sačinjen je u okviru implementacije aktivnosti iz Zaključka...

Nadležnost Federalnog zavoda za agropedologiju regulisana je članom 29a. Zakona o....

Obavještenja

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava javnost da je u tijeku izrada Karte uporabne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta za područje Hercegbosanske …

Na području Hercegovačko-neretvanske županije zaposlenici Federalnog Zavoda za agropedologiju iz Sarajeva planirali su u razdoblju od 20.5.- 1.7. 2022.godine  poduzimati terenske radnje …

Zavod za agropedologiju – Sarajevo, formiran je 17. 05. 1945. god. (Rješenjem br. 1606/45 Ministarstva poljoprivrede i stočarstva FR BiH), kao naučno-stručna …

O NAMA

Nadležnosti zavoda

  • kartiranje i utvrđivanje bonitetne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta;

  • kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta;

  • uređenje poljoprivrednog zemljišta;

  • praćenje kontaminiranosti poljoprivrednog zemljišta polutantima (teškim metalima);

  • rejonizaciju poljoprivrednog zemljišta i njegovo racionalno korištenje;

  • monitoring (praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta i promjena u i na tlu);

  • zemljišni informacioni sistema (ZIS) poljoprivrednog zemljišta i vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu;

  • davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima;

  • davanje saglasnosti upotrebe poljoprivrednog zemljišta kao i izdavanje mišljenja, atesta i certifikata za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta;

  • učestvovanje i davanje stručnog mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela, a odnose se na poljoprivredno zemljište; te druge poslove i zadatke propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i drugim zakonima.

Imate pitanje?

Za sva pitanja možete nas kontaktirati koristeći kontakt formu ispod.