Weather for the Following Location: karte von Kanton Sarajevo

Novosti

1. međunarodna znanstvena konferencija„Izazovi poljoprivrede u uvjetima klimatskih promjena“ održana je od 19. do 22. septembra 2023. godine u prostorijama Fakulteta agrobiotehničkih …

Plan komunikacije Federalnog zavoda za agropedologiju sačinjen je u okviru implementacije aktivnosti iz Zaključka...

Nadležnost Federalnog zavoda za agropedologiju regulisana je članom 29a. Zakona o....

Obavještenja

Ovim putem svim uposlenicima Federalnog zavoda za agropedologiju želim čestitati 79. godišnjicu od dana osnivanja Zavoda. U nadi da će i u …

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava javnost da je u tijeku izrada Karte uporabne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta za područje Hercegbosanske …

Na području Hercegovačko-neretvanske županije zaposlenici Federalnog Zavoda za agropedologiju iz Sarajeva planirali su u razdoblju od 20.5.- 1.7. 2022.godine  poduzimati terenske radnje …

O NAMA

Nadležnosti zavoda

  • kartiranje i utvrđivanje bonitetne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta;

  • kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta;

  • uređenje poljoprivrednog zemljišta;

  • praćenje kontaminiranosti poljoprivrednog zemljišta polutantima (teškim metalima);

  • rejonizaciju poljoprivrednog zemljišta i njegovo racionalno korištenje;

  • monitoring (praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta i promjena u i na tlu);

  • zemljišni informacioni sistema (ZIS) poljoprivrednog zemljišta i vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu;

  • davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima;

  • davanje saglasnosti upotrebe poljoprivrednog zemljišta kao i izdavanje mišljenja, atesta i certifikata za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta;

  • učestvovanje i davanje stručnog mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela, a odnose se na poljoprivredno zemljište; te druge poslove i zadatke propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i drugim zakonima.

Imate pitanje?

Za sva pitanja možete nas kontaktirati koristeći kontakt formu ispod.